• Een tennisles duurt 50 minuten, een les van een half uur duurt 25 minuten. De tennisleraar heeft dus per uur 10 minuten tijd voor activiteiten buiten de baan.
 • In het weekend voorafgaand aan de eerste lesweek, bij voorkeur reeds op vrijdagavond, staat het lesschema op de website van Breakpoint ( www.breakpoint.nl ) onder “Inschrijven”. Zonder tegenbericht gaat de les altijd door. In geval van ziekte van de leerling, vindt geen restitutie van lesgeld plaats. In geval van verhuizing, kan alleen tot restitutie worden overgegaan als de vrijgekomen plaats door een nieuwe leerling wordt ingenomen.
 • Indien een leerling niet aanwezig kan zijn bij een les, dient hij/zij zich af te melden bij de tennisleraar. Het mobiele nummer van de tennisleraar is te vinden op de website van Breakpoint.
 • Als lessen uitvallen door afwezigheid van de tennisleraar, wordt er voor een vervangende tennisleraar gezorgd, of er wordt een alternatieve datum vastgesteld.
 • Bij onwerkbaar weer of onbespeelbare banen is de volgende regeling van kracht: lessen gaan gewoon door mits de binnenbanen beschikbaar zijn. Schone binnen schoenen zijn verplicht.
 • Mochten de binnenbanen niet beschikbaar zijn is de volgende regeling van toepassing: Eerste les wordt niet ingehaald, tweede les wel, derde les niet, vierde les wel. Er worden maximaal twee lessen ingehaald.
 • Bij de volwassen trainingen zal zal de prijs worden aangepast bij de volgende omstandigheden: Bij een groep van 8 waar 10 of 6 mensen ingedeeld zijn, zal de prijs respectievelijk omlaag of omhoog worden aangepast. Bij een groep van 7 of 9 zal er geen correctieplaats vinden. Bij een groep van 4, waarbij minder deelnemers zijn, zal de prijs worden aangepast omhoog.
 • Indien door omstandigheden het aantal lessen niet gerealiseerd kan worden, zullen er inhaallessen gepland worden. Dit is echter alleen mogelijk als u zich ook flexibel opstelt ten aanzien van de eventuele in te halen lessen.
 • Er worden geen lessen gegeven in de herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie en zomervakantie (basisonderwijs).
 • Breakpoint is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers aan de lessen.
 • Met de ondertekening van het opgaveformulier machtigt de leerling Breakpoint om het lesgeld te incasseren het IBAN rekeningnummer van betrokkene. De leerling ontvangt vóór incassering een factuur met daarop vermeld de datum van de incasso.
 • Bij inschrijving voor tennislessen bij Breakpoint verleent de leerling toestemming voor het gebruik van zijn e-mailadres door Breakpoint voor de communicatie omtrent tennislessen.
 • In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist Breakpoint, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.
 • Bij verhindering van een geplande privéles dient men 24 uur van te voren af te melden. Indien dit niet gebeurt zal de privéles voor rekening komen van de leerling.
 • Voor de jaarprogramma’s jeugd geldt een opzegtermijn van 1 maand. Het laatste termijnbedrag wordt geïncasseerd aan het einde van de eerstvolgende maand na datum opzegging.