Privacyverklaring Breakpoint

Breakpoint.nl is gevestigd aan de Dominicushof 39
te Vianen. Breakpoint is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals

weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Breakpoint info@breakpoint.nl

Josien Boverhof is de verantwoordelijke verwerking van Breakpoint.

Zij is te bereiken via josien@breakpoint.nl

 

Reikwijdte

Deze informatie is van toepassing op de informatie van bezoekers van de website van Breakpoint, waaronder persoonsgegevens, die verzameld worden en verwerkt door Breakpoint. Ook geldt deze Privacyverklaring voor e-mails die naar (een van de collega’s van) Breakpoint worden verzonden.

 

Welke informatie wordt verwerkt door Breakpoint

Via de website van Breakpoint worden gegevens verwerkt voor het bijhouden van de statistieken van het gebruik van de website. Dit zijn anonieme gegevens, waarbij het niet mogelijk is persoonlijk identificeerbare informatie te achterhalen. Hier wordt ook geen poging toe gedaan. Wanneer u ons contactformulier heeft ingevuld, wordt deze via een automatisch gegenereerde mail naar ons algemene emailadres verzonden (

info@Breakpoint.nl). Wij gebruiken deze gegevens alleen om u van dienst te zijn en delen deze nooit met een derde partij, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit geldt

ook voor e-mails die u direct naar een van onze collega’s verzendt.

Via ons contactformulier op opgaveformulier wordt de volgende informatie verzameld:

– Uw naam

– Uw emailadres

– Uw geboortedatum

– Uw telefoonnummer

– Uw woonplaats

– Het onderwerp van uw vraag

– Uw bericht

Zonder deze gegevens zijn wij niet in staat u adequaat van dienst te kunnen zijn. Uw vraag zal worden beantwoord door een van de collega’s van het team van Breakpoint, wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Cookies

Breakpoint gebruikt WordPress om uw gebruik van onze website te kunnen analyseren, zodat wij eventueel onze website aan de hand hiervan kunnen aanpassen en/of verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt

zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links naar externe websites

Op de website van Breakpoint staan links naar websites van onze samenwerkingspartner.

Breakpoint heeft geen controle over deze websites. Wij moedigen u daarom aan om – indien

gewenst – het privacybeleid van de desbetreffende website te bekijken.

Informatie gebruiken

De informatie die wij verwerken via de website, gebruiken wij om u van dienst te kunnen zijn (via het contactformulier gebruiken wij uw informatie bijvoorbeeld om uw vraag te beantwoorden) en om onze website te kunnen aanpassen of verbeteren.

Bewaartermijn van de gegevens

De persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen in onze inbox van onze email, worden in ieder geval bewaard gedurende de termijn die nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn vermeld. Wij hanteren geen vaste bewaartermijnen.

Uw rechten

U kunt altijd gebruik maken van uw recht om de toestemming voor de verwerking van uw gegevens om te trekken. Wanneer u bezwaar indient tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, zal Breakpoint direct stoppen met het verder verwerken hiervan.

Mocht u uw gegevens willen inzien, een correctie op uw gegevens willen of deze verwijderd willen hebben, kunt u hiervoor een verzoek doen via info@Breakpoint.nl. U ontvangt dan binnen uiterlijk 4 weken antwoord op uw verzoek.

Hiernaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, naar u of een andere – door u genoemde – organisatie te sturen.

Klachten

Breakpoint neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via

info@Breakpoint.nl.

U kunt ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een klacht indienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. De AP is verplicht deze klacht te behandelen.

Disclaimer

We stellen de informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op en kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade als gevolg van het gebruik, de toegang, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website van Breakpoint. Aan de inhoud van de website kan geen rechten worden ontleend.