(artikel uit Centre Court, KNLTB november 2017)

Hoe houd je jonge tennissers geboeid en zorg je er tevens voor dat ze optimaal leren? Jelle Boers van tennisorganisatie Breakpoint heeft er flink wat ervaring mee. De gerespecteerde leraar geeft wekelijks les aan gemiddeld honderd kinderen. Volgens de 39-jarige Drentenaar is onder meer het stappenplan van Tenniskids een handige tool. “Daarnaast vinden wij het ontzettend belangrijk dat de jongste tennissers zo veel mogelijk wedstrijdjes spelen. Het liefst vanaf het moment dat ze lid worden van een vereniging.

Jelle Boers zit al zo’n twintig jaar in het vak en heeft alle beschikbare Tenniskids-certificaten in zijn bezit. “Het lesgeven aan kinderen van vier tot en met twaalf jaar vind ik geweldig”, opent hij het gesprek. “Het allerleukste vind ik dat je bij deze leeftijdsgroep snel vorderingen ziet, ze pakken alles heel snel op. Bovendien hebben ze geen dubbele agenda’s, ze zijn puur natuur. Als ze iets leuk vinden, dan zeggen ze dat. Andersom idem dito. Dat werkt heel prettig, vind ik.”

Succesbeleving

Geen wonder dus dat Boers betrokken was bij de oprichting van Tenniskids, een succesvol en groeiend programma voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Dit concept is geheel afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van de jongsten, waarbij vier kleuren hun vooruitgang in kaart brengen: blauw, rood, oranje en groen. Bij iedere kleur horen andere leeftijden, baangroottes en balsoorten. “Dankzij Tenniskids kunnen kinderen veel beter worden opgeleid”, stelt de tennisexpert. “Voorheen liet je bepaalde leeftijdsgroepen nog weleens oefeningen uitvoeren die eigenlijk bedoeld waren voor ouderen. En we gebruikten ballen die vaak lastig behandelbaar waren. Tenniskids is puur vanuit de ontwikkeling van het kind geschreven en dat werpt zijn vruchten af. Je weet precies welke oefeningen ze net wel en net niet aankunnen. Bovendien kunnen er veel sneller rally’s en wedstrijdjes worden gespeeld op het niveau van het kind, omdat je de juiste balsoorten hebt. Daardoor is er meer succesbeleving en dat maakt de sport automatisch leuker.”  

Het spelen van wedstrijden is volgens Boers sowieso belangrijk voor de ontwikkeling van jonge tennissers. “Ze boeken op die manier veel sneller vooruitgang, doordat ze tijdens die wedstrijdjes allerlei dingen zelf moeten oplossen. Ik zie zowel mentaal als technisch een wezenlijk verschil tussen kinderen die alleen trainen en kinderen die tevens wedstrijden spelen. Ik vind het dus ook goed dat Tenniskids met de zogeheten World Tour een competitie voor die leeftijdsgroepen heeft opgericht. Daardoor wordt het al snel normaal om wedstrijden te spelen en gaat de jongste jeugd het tennis ook benaderen als een wedstrijdsport in plaats van alleen een trainingssport. Wij organiseren per seizoen zelfs nog zeven à acht extra wedstrijdmomenten voor onze pupillen, waarbij ze dan tegen leeftijdsgenoten van hun eigen vereniging spelen. Dat werkt uitstekend, de kinderen vinden het ook gewoon leuk.”

Trainingsopbouw

Boers werkt met Breakpoint vooral bij de verenigingen MLTC Meppel en ZLTB Zwolle. Sinds twee jaar hanteert hij daar in de lijn van Tenniskids een

specifieke trainingsopbouw, die in de praktijk goed blijkt te werken. Hij legt uit: “In elke training van een uur laten we de vijf spelsituaties terugkomen, telkens met verschillende oefenvormen. Iedere opgave duurt maximaal acht minuten, waarna we doorgaan naar de volgende vorm. De uitleg daarvan doen we vaak meteen in combinatie met een praktijkvoorbeeldje en laten we maximaal dertig seconden duren, zodat de kinderen hun concentratie kunnen behouden.”

Eén spelsituatie komt twee keer per les terug. “Die vorm zetten we dan als het ware in de spotlight, zodat ze die nog wat extra kunnen oefenen. Bij de volgende les beginnen we weer met diezelfde oefening en daarna gaan we verder met een volgende spelsituatie, met weer een ander accent.”

Tijdens de oefeningen heeft de trainer van Breakpoint een coördinerende rol. Hij of zij helpt de tennissers als iets niet lukt of bijvoorbeeld moeilijker gemaakt moet worden, zodat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan trainen. Bij Tenniskids Rood (6 tot en met 7 jaar) trainen Boers en zijn collega’s maximaal twaalf kinderen. Bij Oranje (8 tot en met 11 jaar) en Groen (10 tot en met 12 jaar) acht. Zo is er voor elke tennisser voldoende aandacht. “Waar we in het verleden weleens bleven hangen bij forehand, backhand en service, komt bij deze trainingsopbouw ook iedere keer het netspel met volleys en eventueel smashes aan bod. Door telkens die vijf spelsituaties terug te laten komen, worden de kinderen van jongs af aan heel allround opgeleid en leren ze alle facetten van het tennisspel.”

Tenniskids Blauw

Sinds afgelopen winter is Breakpoint ook actief bezig met Tenniskids Blauw, het programma dat in het voorjaar van start ging en geschikt is voor kinderen van vier tot zes jaar. Hierbij leren zij heel basale vaardigheden aan de hand van oefeningen die er vooral op gericht zijn om bewegings-, bal- en racketvaardigheden te ontwikkelen. Het draait bij Tenniskids Blauw vooral om plezier en samenspel en aan deze vorm is bewust nog geen competitievorm gekoppeld.

Ook op dit programma heeft Breakpoint een variatie bedacht. “Qua inhoud is ons concept vergelijkbaar met hetgeen de KNLTB aanbiedt, met oefenvormen die aansluiten op de fantasie van het kind”, vertelt Boers. “Maar wij betrekken ook de ouders van het kind erbij. Dat is veel veiliger, de kinderen voelen zich zo eerder op hun gemak en het plezier is erg aanwezig tijdens die trainingen. Bij Tenniskids Rood vinden kinderen het vaak al heel spannend om alleen op de baan te staan, laat staan hoe dat is bij vier- en vijfjarigen. Ouder-en-kind-tennis is een prima alternatief.”

Ook niet onbelangrijk: Boers heeft het al een paar keer meegemaakt dat ouders zelf een abonnement van de plaatselijke vereniging aanschaften, nadat ze enthousiast werden van de trainingen die hun kind kreeg voorgeschoteld. “En vervolgens tennissen ouder en kind steeds vaker samen. Dat is natuurlijk prachtig om te zien.”

Breakpoint geeft de trainingen van Tenniskids Blauw op zondagochtend, omdat dit voor de kinderen op latere leeftijd de vaste speeldag van de World Tour is. Het record staat voorlopig op zestien kinderen per les. Exclusief ouders. “Het is iedere week weer een gezellige boel”, lacht Boers. “Ik vind het alleen maar goed dat Tenniskids Blauw er is gekomen. Je kunt er wat mij betreft niet vroeg genoeg mee beginnen. Door ze die laagdrempelige trainingen te laten ervaren, weten ze meteen wat tennis is en kunnen ze naderhand makkelijker instromen bij Tenniskids Rood. En mocht blijken dat ze het uiteindelijk tóch niet leuk vinden, dan hebben ze wel profijt van de basale vaardigheden die ze hebben geleerd.”

Ledenbehoud

Nu de Tenniskids-programma’s naar behoren draaien, probeert Breakpoint de relatie tussen de tennissers onderling en hun band met de vereniging steeds verder te versterken. Dat doen ze door die extra wedstrijdmomenten te houden, maar bijvoorbeeld ook door clubweekendjes te organiseren. “De laatste jaren merken we bij Meppel en Zwolle een ledentoename in de Tenniskids-leeftijden”, aldus Boers. “Dat is goed, maar het kan nog beter. We willen dat kinderen steeds beter de weg naar hun vereniging weten te vinden en ook hun vriendjes en vriendinnetjes meenemen, zodat het fijner wordt om naar de club te komen en ze nog sneller leren. Dat zorgt er vaak voor dat je leden ook op lange termijn behoudt.”