MLTC wacht fraaie toekomst.

De Meppeler Lawn Tennis Club (MLTC) gold lange tijd als de bakermat van het Noord-Nederlands talent. Een waar instituut voor aankomende tennistoppers.
Terwijl er de afgelopen jaren behoorlijk reuring in de club is geweest, heeft MLTC zwaar ingezet op eigen jeugd. Inmiddels werpt deze aanpak z’n vruchten af, want diverse Meppeler talenten gooien nationaal hoge ogen.
Vijftien. Dat is het gemiddeld aantal uren dat de MLTC’ers Daphne Haverkamp, Isabelle Popma, Robin Grit en Michelle de Haan wekelijks aan tennis besteden. Naast school, huiswerk, sociale contacten en hobby’s hebben ze dus een drukbezet programma. Op de vraag of dit een zware belasting is, antwoorden de vier eensgezind. Michelle: ‘Het is je hobby, dus het is leuk om te doen. We hebben alle vier ook de NOC*NSF-status, dat maakt het wel wat makkelijker.’ Robin: ‘Op CSG Dingstede hebben we de talentenstatus. Dat betekent dat we bijvoorbeeld gymnastiek en handenarbeid mogen overslaan en dat we makkelijker vrij krijgen voor onze sport. Als we een toets niet kunnen maken, is er de mogelijkheid om deze later in te halen.’
Aandacht
Het geeft goed weer hoe er met de beloftevolle MLTC’ers wordt omgesprongen. De ondersteuning is belangrijk, en aan zo veel mogelijk aspecten van het tennis wordt aandacht besteed. ‘Ik mag bijvoorbeeld mentaal nog wel wat sterker worden en heb daarvoor een mental coach. Dat gaat steeds beter’, vertelt de uit IJhorst afkomstige Isabelle. Op de vraag wat haar sterke punt is, komt ze zonder aarzelen met haar forehand op de proppen. Plus de slice-backhand. De forehand is ook het aspect waaraan Daphne veel aandacht schenkt. ‘Ik heb een goede forehand, maar ik wil er nog meer een wapen van maken. Ook mijn inzwaai krijgt veel aandacht.’
Naast het specifieke tennis wordt wekelijks aandacht geschonken aan het fysieke aspect. Bij MediSport, pal naast het MLTC-complex, wordt een programma gevolgd dat op tennis is geschoeid. Robin Grit: ‘Bijvoorbeeld je biceps, triceps en voetenwerk worden getraind. Dat heb je met tennis nodig. Krachttrainingen doen we niet zo veel.’ Michelle de Haan: ‘Dat voetenwerk, daar kan ik in verbeteren. En de explosiviteit mag wel wat beter.’ Als sterk punt noemt ze haar harde slag: zowel in de rally’s als serverend een geducht wapen. Die harde slag en service is voor Robin juist een aandachtspunt. ‘Ik ben nogal gegroeid de laatste tijd. Daardoor heb ik een andere techniek nodig voor mijn service, die is nu iets minder. Mijn sterke kant is mijn backhand. Vaak spelen tegenstanders daarop, omdat het algemeen gezien de mindere slag is. Ik kan er juist goed ballen mee in de hoeken leggen’, aldus de momenteel als 27e op de nationale ranking staande Grit. Ook Haverkamp (15e), Popma (33e) en De Haan (46e) gooien landelijk hoge ogen.
Het zijn drukke weken voor deze 14-jarigen (Grit en De Haan) en 15-jarigen (Haverkamp en Popma). In Alphen aan den Rijn dubbelt Grit in het kader van een viersterrentoernooi met de eveneens zeer talentvolle MLTC’er Max Houkes. De overige drie werken in Leeuwarden een driesterrentoernooi af. De Haan en Haverkamp dubbelen samen, terwijl Popma een andere dubbelspelpartner heeft. De week erop volgt een enkelspeltoernooi.
Verguld
Marc Duncker van trainingspartner Breakpoint toont zich verguld met de positieve ontwikkelingen bij de jeugd, en de uitstraling die MLTC inmiddels weer in de regio heeft: ‘We hebben een lastig jaar gehad, maar je ziet het enthousiasme en de vele jeugd die nu ’s avonds in de hal aanwezig is. Harold Jans moet ik hierin zeker benoemen. Hij vervult een voortrekkersrol, trekt de kar en is bij de jeugd zeer geliefd. Daarnaast is het belangrijk om samen op te trekken met het bestuur van MLTC. Zo gaan we ook het schooltennis oppakken en in een ander jasje gieten.’
 
foto Meppeler Courant 12 december jl.
V.l.n.r. Robin Grit, Daphne Haverkamp, Isabella Popma en Michelle de Haan