Afhankelijk van de vereniging worden de trainingen ’s avonds aangeboden in groepen van vier of acht personen.  Aan het begin van het seizoen wordt met de groep overlegd wat de verwachtingen en doelen zijn. Deze worden ingepast in de trainingen binnen de verschillende situaties in enkel- en dubbelspel.

Om deel te kunnen nemen aan de trainingen dient iedereen lid te zijn van de betreffende vereniging.

Meld je direct aan     Ga terug